COMMERCE

Dr Vasanta Valli C
Dr Vasanta Valli C
Dr renuka Somalu
Dr Renuka Somalu
Dr Pushkala Narasimhan
Dr Pushkala Narasimhan

BOTANY

Dr S. Poornima
Dr S. Poornima

BIOTECHNOLOGY

Akshatha M D
Akshatha M D

KANNADA

Dr Sandhya Hegde
Dr Sandhya Hegde

Chemistry

Dr. G S Suresh, HOD Chemistry
Dr. G.S. Suresh
Dr. Y VENKATARAMANAPPA
Dr. Venkataramanappa Y
Dr. JAMES BOUND
Dr. James Bound
Dr. SHAMALA D
Dr. Shamala D
Dr. VIDYAGAYATHRI M
Dr. Vidyagayatri M
Dr. VIJETH R SHETTY
Dr. Vijeth R Shetty
Dr Sudha Angadi
Dr. Sudha C Angadi
Dr. ROOPA D. L
Dr. D. L. Roopa